Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2013

B3LIEVEINYOURSELF
7684 0777
Reposted bymuertotasoviczJesus666lost-in-spacemishastaWeksSaper300ineedhelpla-lunaredshadow
B3LIEVEINYOURSELF
Każdą kropkę można zawsze zamienić w przecinek.
— przegląd zupy od początku
Reposted fromwelovekate welovekate viajasnaa jasnaa

December 25 2013

B3LIEVEINYOURSELF
5114 e5af
Fear is your worst enemy, trust me.
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou viacytaty cytaty
B3LIEVEINYOURSELF
4715 ed24
Reposted fromrisky risky viacreure creure
B3LIEVEINYOURSELF
Plus zupy jest taki, że tu nie trzeba niczego udawać ;)
B3LIEVEINYOURSELF
spotkać ludzi, którzy czują to samo co my i tak samo odbierają świat - to największe szczęście na Ziemi...
— J.N.Kamiński
Reposted fromnoticeable noticeable viacytaty cytaty
B3LIEVEINYOURSELF
5718 1bff
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viamefir mefir
B3LIEVEINYOURSELF
Nigdy nie jest za późno, by szukać świata ze snów.
— Stowarzyszenie Umarłych Poetów
Reposted fromautodestrukcja autodestrukcja viamefir mefir
B3LIEVEINYOURSELF
Reposted frommrsmean mrsmean viamefir mefir
5217 a0ca 500

nursingisinmyblood:

Vein porn

Reposted fromYggry Yggry viamefir mefir
B3LIEVEINYOURSELF
Może kiedyś znajdę i rozbiję
Wtedy rozdam wszystko tym,
Co nie wiedzą jak żyć
Nie wiedzą nic.
— Dżem
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viamefir mefir
0107 4b8d
Reposted fromserialkiller serialkiller viamefir mefir
B3LIEVEINYOURSELF
2097 5b75
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
B3LIEVEINYOURSELF
Wszyscy jesteśmy przejrzyści jak szkło
I można nas zniszczyć tak szybko
Reposted frommasakrycznie masakrycznie viamefir mefir
B3LIEVEINYOURSELF
Bądź tak blisko, że w środku.
— Ochocki, Vithren, "Włóżkowstąpienie", "Łuny twojego uśmiechu", "Nieporno"
Reposted fromvith vith viamefir mefir
B3LIEVEINYOURSELF
Nie rozumie się u nas tego, że młodzież boi się szarości życia
— Hłasko
Reposted fromweightless weightless viamefir mefir
Tumblr
Reposted fromweheartit weheartit viamefir mefir
B3LIEVEINYOURSELF
9657 7fd3
to koniec.
Reposted fromkejtowa kejtowa viamefir mefir
B3LIEVEINYOURSELF
0425 f4dd
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
B3LIEVEINYOURSELF
0149 888b
Reposted fromscorpix scorpix viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl